Αφύπνιση • Ανανέωση • Έμπνευση
Η φιλοσοφία μας

Η φιλοσοφία μας

Ξυπνήστε τις αισθήσεις σας.

Αναζωογονήστε σώμα και πνεύμα μέσα από τα στοιχεία της φύσης.

Εμπνευστείτε από υπέροχες γεύσεις, οπτικά ερεθίσματα και αρώματα.

Όραμα
H bluegr Hotels & Resorts είναι μία καινοτόμος εταιρεία η οποία στοχεύει σε μια Αριστεία που θα αποτελέσει έμπνευση για τις επόμενες γενιές.
Αξίες
Ηθική, ακεραιότητα, αξιοπιστία, σεμνότητα, κοινωνικές ανησυχίες, αισθητική, καινοτομία.

" Στόχος μας είναι να ικανοποιούμε τους πελάτες μας με μοναδικά προϊόντα και υπηρεσίες σε ένα προσωπικό, φιλικό και ζεστό περιβάλλον! "

Οι στόχοι μας
  • Συνετή διακυβέρνηση και αποτελεσματικό Διοικητικό Συμβούλιο
  • Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα και κερδοφορία
  • Πιστοί & ικανοποιημένοι πελάτες
  • Περήφανοι και ενθουσιώδεις εργαζόμενοι
  • Κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα
Οι Χρυσές Αρχές μας
  • Δέσμευση στην ποιότητα
  • Αφοσίωση της ηγεσίας στην τήρηση των κανόνων
  • Δέσμευση στη χρηματοοικονομική ευρωστία
  • Δέσμευση στις τοπικές κοινωνίες
  • Σεβασμός προς το περιβάλλον
  • Ακούμε και σεβόμαστε εργαζομένους, συνεργάτες και πελάτες
  • Οι διαδικασίες και οι διαπροσωπικές δεξιότητες και ικανότητες των εργαζομένων μας είναι εξίσου σημαντικές
  • Διασφαλίζουμε την αφοσίωση των εργαζομένων μας
  • Καλομαθαίνουμε τους πιστούς πελάτες μας
  • Αυξάνουμε τον αριθμό των πιστών πελατών
  • Αυξάνουμε την ικανοποίηση των πελατών μας
  • Έχουμε πάθος