Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Περιβαλλοντική φιλοσοφία

Η περιβαλλοντική φιλοσοφία μας βασίζεται στην υιοθέτηση μιας νέας κουλτούρας που αφορά όλα τα ξενοδοχεία και resorts της bluegr. Δεν ενσωματώνουμε απλά φιλικές για το περιβάλλον πρακτικές στη συνολική διαχείριση των ξενοδοχείων μας, αλλά αγωνιζόμαστε σε καθημερινή βάση να αυξήσουμε την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πελατών μας και των κατοίκων της περιοχής. Η διοργάνωση «πράσινων» δραστηριοτήτων και η διανομή πληροφοριών σχετικά με τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων είναι μερικές μόνο από τις τρέχουσες πρακτικές μας και προγραμματίζονται περισσότερες για το μέλλον.

111

Ανακαλύψτε περισσότερα