Ταμπλίστ
ΚΡΗΤΗ

Οι ιδανικοί υποψήφιοι διαθέτουν:

  • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη στη θέση για την οποία κάνουν αίτηση
  • Πτυχίο Ξενοδοχειακών ή/και Τουριστικών Σπουδών
  • Πολύ καλή γνώση και χρήση της Αγγλικής γλώσσας. Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί θετικά.
  • Πάθος για Αριστεία
  • Ομαδικό πνεύμα

Η bluegr Hotels & Resorts προσφέρει:

  • Συνεχή εκπαίδευση
  • Ευκαιρίες εξέλιξης
  • Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον με Πιστοποίηση Great Place to Work βασισμένο σε διεθνή πρότυπα Επιχειρηματικής Αριστείας

Live the blue Experience!

YOUR CV

    Attach CV

    *In relation to the requirements of EU Regulation 2016/679 (GDPR), I agree to the processing of my personal data according to our Privacy Policy

    Back To Top