Γ’ Μάγειρας
ΚΡΗΤΗ

Οι ιδανικοί υποψήφιοι διαθέτουν:

 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη στη θέση για την οποία κάνουν αίτηση
 • Πτυχίο Ξενοδοχειακών ή/και Τουριστικών Σπουδών
 • Πολύ καλή γνώση και χρήση της Αγγλικής γλώσσας. Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί θετικά.
 • Πάθος για Αριστεία
 • Ομαδικό πνεύμα

Η bluegr Hotels & Resorts προσφέρει:

 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Ευκαιρίες εξέλιξης
 • Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον με Πιστοποίηση Great Place to Work βασισμένο σε διεθνή πρότυπα Επιχειρηματικής Αριστείας

Live the blue Experience!

YOUR CV

  Attach CV

  *In relation to the requirements of EU Regulation 2016/679 (GDPR), I agree to the processing of my personal data according to our Privacy Policy

  Back To Top